Nejčastější dotazy

Technické informace

Při běžném používání stačí dobít baterii zhruba jednou za půl roku.

Stav baterie si můžete kontrolovat v aplikaci. O nízkém stavu baterie vás navíc s dostatečným předstihem budeme informovat e-mailem a notifikací. Pokud si i přesto baterii nedobijete, Doorito přestane fungovat.

Ve vašem mobilním telefonu můžete mít SIM kartu jakéhokoliv operátora. Vodafone je pouze poskytovatelem propojení mezi modulem a našimi servery.

Ano. V případě, že síť Vodafone není v oblasti dostupná, modul se připojí k jiné dostupné síti. Toto není nijak zpoplatněno.

Doorito obsahuje optický senzor, který dokáže rozpoznat přítomnost blízké překážky (např. zárubně nebo zdi). Odstranění této překážky (dveře se otevřou a Doorito se vzdálí od zárubně nebo zdi) je považováno za otevření dveří.

Prodleva mezi otevřením dveří a vyvoláním alarmu je nutná pro zajištění dlouhé výdrže baterie. Doorito není po celou dobu připojeno k GSM síti. K té se začne připojovat až v okamžiku otevření dveří. Proces připojení trvá přibližně 20 s, v závislosti na síle signálu. I když během této prodlevy dojde k zavření dveří, nezabrání to vyvolání alarmu.

Ano. Doorito po vyvolání alarmu čeká, až se dveře přestanou alespoň na 10 sekund hýbat. Případné zavírání a otevírání dveří během této doby je považováno za součást původního alarmu. Teprve po uplynutí této doby je možné vyvolat další alarm.

Výdrž baterie a objem přenášených dat ovlivňuje způsob, jakým Doorito využíváte. Běžné použití je definováno následujícím příkladem: Modul je zapnutý 100 % času, tj. 365 dní v roce. Dveře se otevřou (modul zaznamená pohyb) 30 krát denně nebo 12.000 krát ročně a to nezávisle na tom, zda je modul zamknutý nebo odemknutý.

Bezpečnost

Doorito nelze vypnout, pokud není odemknuté. Případný zloděj tedy nemůže zamknuté Doorito vypnout. Zamknuté Doorito lze sice resetovat, ale k tomu je třeba držet tlačítko alespoň 90 s a do té doby budete o vniknutí informováni.

Otevření dveří je zaznamenáno ihned a jejich rychlé zavření nezabrání vyvolání alarmu. Krátká prodleva mezi otevřením dveří a alarmem je nutná pro zajištění dlouhé výdrže baterie.

Pokud se bude blížit expirace balíčku Základní provoz vašeho Doorita, upozorníme vás na tuto skutečnost e-mailem. Budete mít tedy dostatek času si tuto službu prodloužit. Po expiraci služby ale bude funkčnost Doorita pozastavena až do doby, než si ji znovu obnovíte.

Poplatky za provoz

Ano, pro ovládání aplikace Doorita je vyžadováno připojení k Internetu. Nezáleží však na tom, jakého operátora využíváte. Doorito samotné je již z výroby k Internetu připojeno.

Aby mohlo Doorito fungovat, musí být připojené k internetu. Přes internet se přenášejí stavové informace na naše servery. Tam jsou vyhodnoceny a zaslány do vašich telefonů a počítačů. Tyto služby pro vás zajišťujeme v rámci balíčku Základní provoz, který máte na první rok zdarma. Na další rok je si jej můžete zakoupit na webu ve vaší administraci.

Ano. Základní provoz zajišťuje zabezpečení vašich dveří pro potřeby běžné domácnosti, což představuje 1000 otevření dveří měsíčně.

Pokud vám Základní provoz nedostačuje, můžete si jej rozšířit v uživatelské sekci.

Pokud se bude blížit expirace balíčku Základní provoz vašeho Doorita, upozorníme vás na tuto skutečnost e-mailem. Budete mít tedy dostatek času si tuto službu prodloužit. Po expiraci služby ale bude funkčnost Doorita pozastavena až do doby, než si ji znovu obnovíte.

Párování a sdílení

Aby mohlo párování proběhnout, musí uživatel znát párovací kód a zároveň mít Doorito fyzicky u sebe (musí aktivovat servisní režim). Po spárování Doorita se uživatel stává jeho majitelem. Případnému předchozímu majiteli a všem uživatelům, kteří měli doposud k Dooritu přístup, bude Doorito z uživatelského účtu automaticky odebráno.

Pokud chcete, aby další členové domácnosti mohli vaše zařízení ovládat, můžete jim to umožnit skrze aplikaci. Tato funkce se jmenuje sdílení. V aplikaci ji najdete v detailu modulu. Stačí zadat e-mail osoby, které modul sdílíte a určit oprávnění, které jí chcete udělit.

Pokud kód na kartičce ztratíte, nemusíte se bát okamžitého ovládnutí Vašeho zařízení nálezcem kartičky. Párování je možné pouze v okamžiku, kdy je Doorito v servisním režimu. Každopádně nás v případě ztráty párovacího kódu kontaktujte.

Master (majitel)

Pouze uživatel, který si spároval Doorito pomocí párovací kartičky (majitel), je oprávněn vytvářet nové plány či upravovat staré.

Právo dále sdílet

Určuje, zda uživatel bude mít oprávnění sdílet modul dalším osobám či sdílení odebírat.

Právo deaktivovat plány

Určuje, zda uživatel bude mít oprávnění dočasně deaktivovat plán.

Pokročilé funkce

Geofence je funkce, která Vás upozorní, pokud odejdete z domu a zapomenete Doorito zamknout. V aplikaci si vyberte na mapě polohu Doorita a zvolíte vzdálenost. Pokud tuto vzdálenost překročíte a Doorito bude odemčené, aplikace vás upozorní. Tato funkce slouží pouze jako upozornění, nikdy za Vás sama Doorito nezamkne ani neodemkne.

V aplikaci si můžete nastavit automatické zamykání na dobu, kdy nejste doma. Lze si nastavit i automatické odemykání. Je možné si vytvořit více plánů, např. pro sudý / lichý týden. Každý plán se skládá z jednotlivých pravidel. Pravidlem se rozumí jednotlivé zamknutí nebo odemknutí Doorita ve stanovenou hodinu a den v týdnu. Pokud potřebujete (např. v případě nemoci), můžete plán dočasně deaktivovat. Při deaktivaci si určíte, kdy se má plán automaticky znovu aktivovat.

Příklad

S manželem máme nastavené plány, jelikož máme oba pevnou pracovní dobu. Když manžel onemocněl, deaktivoval plán na 7 dní, protože nechtěl, aby se Doorito automaticky zamykalo v době, kdy je doma. Když byt opouštěl, zamykal Doorito manuálně pomocí aplikace. Ani po 7 dnech nebyl ještě zdravý, proto si deaktivoval pravidla na další 3 dny. Do práce ale odešel už druhý den, proto si v aplikaci plány znovu manuálně aktivoval.